NGƯỜI ĐẠT GIẢI

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠT GIẢI VINFUTURE SẼ ĐƯỢC CHÍNH THỨC ĐƯỢC CÔNG BỐ VÀO THÁNG 12 HÀNG NĂM.
SỰ KIỆN CÔNG BỐ DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠT GIẢI SẼ DIỄN RA LẦN ĐẦU TIÊN VÀO THÁNG 12 NĂM 2021.

NGƯỜI ĐẠT GIẢI

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠT GIẢI VINFUTURE SẼ ĐƯỢC CHÍNH THỨC ĐƯỢC CÔNG BỐ VÀO THÁNG 12 HÀNG NĂM.
SỰ KIỆN CÔNG BỐ DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠT GIẢI SẼ DIỄN RA LẦN ĐẦU TIÊN VÀO THÁNG 12 NĂM 2021.