Tổng quan về Quỹ VinFuture

VinFuture Foundation là một quỹ hoạt động độc lập, phi lợi nhuận tại Việt Nam. Quỹ được thành lập với tầm nhìn tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người bằng việc tôn vinh những nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ mang tính đột phá. Quỹ được thành lập với số vốn ban đầu là 2.000 tỷ đồng, tương đương 100 triệu USD từ Ông Phạm Nhật Vượng, người sáng lập kiêm Chủ tịch Vingroup - Tập đoàn Công nghệ, Công nghiệp và Thương mại Dịch vụ lớn nhất Việt Nam, và phu nhân là Bà Phạm Thu Hương.

SỨ MỆNH

Xây dựng một tương lai tươi đẹp nơi các nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ mang lại những thay đổi tích cực cho cuộc sống của con người, tạo ra một thế giới bình đẳng, công bằng và bền vững hơn cho các thế hệ mai sau.
Image

HOẠT ĐỘNG

Hoạt động cốt lõi của Quỹ là trao Giải thưởng VinFuture hàng năm cho các nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ mang tính đột phá, có tiềm năng tạo ra sự thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống của con người. Giải thưởng được quản lý bởi Quỹ VinFuture, trên nguyên tắc đảm bảo tính độc lập cho Hội đồng Giải thưởng trong quá trình lựa chọn xét giải. Nhiệm vụ của Quỹ VinFuture là tạo điều kiện tài chính ổn định cho Giải thưởng để Giải thưởng bền vững dài lâu.

Ngoài ra, Quỹ sẽ tiến hành các hoạt động sau đây để hiện thực hóa sứ mệnh:
Tài trợ
Cấp học bổng và tài trợ nghiên cứu, hoàn thiện sáng chế cho các nhà nghiên cứu, nhà phát minh trong các lĩnh vực Khoa học Công nghệ; hỗ trợ các chương trình phổ biến kiến thức Khoa học Công nghệ có tầm ảnh hưởng.
Truyền thông
Tổ chức các sự kiện học thuật, tương tác trên các kênh truyền thông số và kết nối các cuộc gặp gỡ trao đổi giữa các nhà khoa học để thu hút các đề cử chất lượng cao, xây dựng uy tín cho Giải thưởng đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
Thúc đẩy giáo dục Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán học (STEM)
Thúc đẩy đổi mới chương trình giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học bằng sáng kiến cải cách phương pháp dạy và học trong các hệ thống giáo dục các cấp với sự đồng hành và khuyến khích của các chính phủ.
Hợp tác
Mở rộng hợp tác quốc tế với các các tổ chức giáo dục, nghiên cứu, các vườn ươm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới để mời đề cử và hỗ trợ chuyển giao công nghệ, sáng chế, đầu tư sản xuất và đưa vào cuộc sống những công nghệ hữu ích cho cuộc sống con người.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Quỹ Giải thưởng VinFuture trung thành với 4 giá trị cốt lõi sau
Công bằng
Công bằng
Chúng tôi hy vọng sẽ phát huy sức mạnh của Khoa học-Công nghệ để giúp các cộng đồng còn khó khăn và mang lại cơ hội bình đẳng cho các cá nhân không phân biệt giới tính, địa vị xã hội, tình trạng kinh tế hay quốc tịch.
Toàn cầu
Toàn cầu
Chúng tôi tập trung vào các nghiên cứu công nghệ có tiềm năng tạo ra tác động tích cực trên quy mô lớn, có thể tiếp cận được bởi hàng triệu người trên thế giới.
Bền vững
Bền vững

Tính bền vững là đặc tính không thể tách rời của những đổi mới công nghệ có sức mạnh cải thiện cuộc sống đồng thời bảo tồn môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ tương lai.

Tiên phong
Tiên phong
Chúng tôi mong muốn trao thưởng cho các nghiên cứu đột phá và đổi mới công nghệ đi trước thời đại. Đồng thời chúng tôi cũng chú trọng hỗ trợ các nhà nghiên cứu, nhà sáng chế trong giai đoạn then chốt của sự nghiệp để giúp họ phát huy hết tiềm năng.

Thành viên

Hội đồng cố vấn

Hội đồng Cố vấn VinFuture gồm những nhà sáng chế, nhà nghiên cứu và các nhà lãnh đạo đầu ngành là người Việt Nam đã có những thành tựu được ghi nhận bởi cộng đồng Khoa học Công nghệ quốc tế. Hội đồng cố vấn có trách nhiệm tư vấn chiến lược cho Ban Giám đốc Quỹ VinFuture, và hỗ trợ thành lập Hội đồng Giải thưởng.

No item found!