GS. Trần Duy Trác

Đại học Johns Hopkins 

HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO GS. Trần Duy Trác Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ) GS. Trần Duy Trác hiện là giáo sư Khoa Kỹ thuật Máy tính và Điện, Đại học Johns Hopkins. Ông nhận Bằng Cử nhân và Thạc sĩ tại Học viện Kỹ thuật Massachusetts (MIT), Cambridge, vào năm 1993 và 1994. Năm 1998, ông nhận Bằng Tiến sĩ tại Đại học Wisconsin, Madison ngành Kỹ thuật Điện. Tháng 7 năm 1998, GS. Trần Duy Trác công tác tại Khoa Kỹ thuật Máy tính và Điện, Đại học Johns Hopkins, Baltimore, MD, nơi ông hiện là Giáo sư. Nghiên cứu tiên phong của GS. Trần Duy Trác về các biến đổi hệ số nguyên và toán tử trước/sau lọc đã được ứng dụng như thành phần quan trọng của Microsoft Windows Media Video 9 và JPEG XR – tiêu chuẩn nén ảnh tĩnh quốc tế mới nhất ISO/IEC 29199-2. Về thành tựu khoa học, GS. Trần Duy Trác nhận giải thưởng NSF CAREER năm 2001, Giải thưởng Giảng dạy Xuất sắc William H. Huggins của Đại học Johns Hopkins năm 2007, Giải thưởng Capers và Marion McDonald vì thành tích xuất sắc trong tư vấn và cố vấn năm 2009. Năm 2012, ông được trao Giải thưởng Bài báo Xuất sắc nhất của IEEE Mikio Takagi, và Giải thưởng Bài báo Ảnh hưởng nhất của IEEE GRSS năm 2018.  GS. Trần Duy Trác được vinh danh là thành viên cao cấp Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) nhờ những đóng góp trong xử lý tín hiệu mật độ thấp và đa tốc.