GS. Nguyễn Thục Quyên

Đồng Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo; Đại học California, Santa Barbara (Hoa Kỳ)

HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO GS. Nguyễn Thục-Quyên Đại học California, Santa Barbara (Hoa Kỳ) GS. Nguyễn Thục Quyên là Giáo sư Khoa Hóa & Hóa sinh tại Đại học California, Santa Barbara (UCSB). Giáo sư Nguyễn nhận bằng Tiến sĩ Hóa lý của Đại học California, Los Angeles (UCLA). Bà từng cộng tác nghiên cứu tại Khoa Hóa học tại Đại học Columbia. Từ tháng 7 năm 2004GS, bà chính thức giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học California, Santa Barbara (UCSB). Trong sự nghiệp khoa học, GS. Nguyễn Thục Quyên đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm Giải thưởng Nhà Nghiên Cứu Trẻ của Văn phòng Nghiên cứu Hải quân (2005), Giải thưởng Quỹ Khoa học Quốc gia CAREER (2006), Giải thưởng Harold Plous (2007). Năm 2008, GS. Quyên nhận Giải thưởng Học giả – Giáo viên Camille Dreyfus, sau đó lần lượt là các giải Nghiên cứu viên Alfred Sloan năm (2009), Nghiên cứu viên Đổi mới và Năng lực Cạnh tranh Hoa Kỳ của Quỹ Khoa học Quốc gia 2010, Giải thưởng Nghiên cứu Cao cấp Alexander von Humboldt năm 2015, Nghiên cứu viên của Hiệp hội Hóa học Hoàng gia năm 2016. Đặc biệt, GS. Quyên được bình chọn là Trí tuệ Khoa học có Ảnh hưởng nhất Thế giới năm 2015, 2016, 2017 và 2018; Top 1% Nhà nghiên cứu Khoa học Vật liệu được Trích dẫn Nhiều nhất của Thomson Reuters và Clarivate Analytics.