Ông Akihisa Kakimoto

Tập đoàn Hóa chất Mitsubishi

HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO Ông Akihisa Kakimoto Tập đoàn Hóa chất Mitsubishi Ông Akihisa Kakimoto hiện là Giám đốc Công nghệ của Tập đoàn Hóa chất Mitsubishi. Ông là thành viên của tập đoàn Mitsubishi từ năm 1984 và đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau về bán hàng và tiếp thị, vận hành, nghiên cứu và phát triển. Ông Kakimoto tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Đại học Keio, Nhật Bản và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Học viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD) tại Thụy Sĩ.