Ban Thư ký Quỹ VinFuture

Bà Bùi Thanh Hạnh
Bà Bùi Thanh Hạnh

Thư ký Cao cấp

Bà Bùi Thanh Hạnh là Giám đốc Hợp tác phát triển của Đại học VinUniversity kiêm Giám đốc “Chương trình Học bổng Khoa học và Công nghệ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học nước ngoài của Tập đoàn Vingroup”.

Trước khi tham gia VinFuture Prize Foundation, bà Bùi Thanh Hạnh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc cho chính phủ Anh và Hoa Kỳ. Bà từng là Phó Lãnh sự tại Đại sứ quán Anh, Hà Nội trong gần 2 năm.

Trước đó, bà đã làm việc cho Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF), một cơ quan độc lập của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, trong tám năm với tư cách là Giám đốc Chương trình Cấp cao.

Tại VEF, bà đã quản lý ba chương trình trao đổi giáo dục, gửi hơn 650 sinh viên Việt Nam sang Hoa Kỳ để lấy các bằng thạc sĩ, tiến sĩ, và sau tiến sĩ, cũng như đưa gần 60 giáo sư Hoa Kỳ về giảng dạy tại Việt Nam.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTERS


    Khi lựa chọn ô này, bạn cho phép chúng tôi gửi bản tin định kỳ và xử lý dữ liệu của bạn theo chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể gỡ đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào.