BAN THƯ KÝ QUỸ VINFUTURE

Tiến sĩ Phùng Việt Bắc
Tiến sĩ Phùng Việt Bắc

Thư ký Cao cấp

Tiến sĩ Phùng Việt Bắc có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu học thuật, Khoa học Giáo dục và Khoa học Quản lý Giáo dục. Bà nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản. Các nghiên cứu của bà chủ yếu hướng đến Khoa học Vật liệu Tính toán và Mô phỏng.

Bà đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu tại Việt Nam và Nhật Bản.

Từ năm 2010 – 2013, bà là nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia (AIST) và Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST).

Từ năm 2018 đến nay, tại Trường Đại học Việt Nhật, bà đã và đang thực hiện các dự án nghiên cứu về mô phỏng thiết kế vật liệu (vật liệu thấp chiều, vật liệu lưu trữ năng lượng) hướng tới phát triển bền vững.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTERS


    Khi lựa chọn ô này, bạn cho phép chúng tôi gửi bản tin định kỳ và xử lý dữ liệu của bạn theo chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể gỡ đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào.