Ban Thư Ký

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Chiến
Thư kí chuyên môn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Chiến là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực khoa học trái đất, với trên mười tám năm kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu và phát triển các đề tài, dự án đa ngành về mô hình số, tài nguyên nước, môi trường và phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

Ông Chiến nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật tại Viện Cơ học, Vật liệu và Kỹ thuật, Đại học Công giáo Louvain, Vương quốc Bỉ. Các hướng nghiên cứu chính của Ông tập trung vào phát triển các mô hình số, mô hình dữ liệu và trí tuệ nhân tạo cho mô phỏng dòng chảy và lan truyền vật chất từ lục địa ra đến đại dương. Ông là tác giả của trên 50 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

Từ năm 2014 đến năm 2016, Ông Chiến làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Cơ học, Vật liệu và Kỹ thuật, Đại học Công giáo Louvain, Vương Quốc Bỉ và tại Khoa Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng, Đại học Quốc gia Singapore, Singapore, trước khi Ông trở về nước công tác tại Trường Đại học Thủy Lợi – nơi Ông được phong học hàm Phó giáo sư năm 2020. Ông còn là chuyên gia cố vấn cho một số bộ, ban ngành cấp tỉnh, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và mạng lưới tại Việt Nam.

SHARE