HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO GIẢI THƯỞNG VINFUTURE

Ông Trương Quốc Hùng

Công ty VinBrain, Tập đoàn Vingroup

Ông Trương Quốc-Hùng (Steven Truong) là Tổng Giám đốc Công ty VinBrain, Tập đoàn Vingroup.

Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới và lãnh đạo bộ phận Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty Công nghệ hàng đầu bao gồm Microsoft và Honeywell.

 

 

Trước khi gia nhập Vingroup, ông Hùng là lãnh đạo công nghệ chiến lược tại Microsoft Hoa Kỳ trong hơn 12 năm.

Ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật tại Đại học Toronto, Canada và có bằng MBA về Công nghệ Thông tin tại Đại học Phoenix, Hoa Kỳ.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTERS


    Khi lựa chọn ô này, bạn cho phép chúng tôi gửi bản tin định kỳ và xử lý dữ liệu của bạn theo chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể gỡ đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào.