HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO GIẢI THƯỞNG VINFUTURE

Tiến sĩ Bùi Hải Hưng

Viện nghiên cứu VinAI Research, Tập đoàn VinGroup, Việt Nam

Tiến sĩ Bùi Hải Hưng là Viện trưởng Viện nghiên cứu VinAI Research thuộc Tập đoàn VinGroup, Việt Nam.

Chuyên môn của TS. Bùi Hải Hưng trải rộng trên nhiều lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo (AI) bao gồm các mô hình đồ họa xác suất, suy luận Bayes, học máy, đặc biệt là các mô hình cho dữ liệu tuần tự và quan hệ, các ứng dụng trong nhận dạng hoạt động/ý định của con người, hiểu video và ngôn ngữ tự nhiên, v.v.

TS. Bùi Hải Hưng đã có gần 100 bài xuất bản trên các tạp chí CNTT & AI nổi tiếng, và có gần 10 bằng sáng chế do các cơ quan Hoa Kỳ cấp.

Ông lấy bằng Tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Curtin (Úc) năm 1998 và trở thành Trợ lý Giáo sư tại đó từ năm 2000 đến năm 2003.

Trước khi gia nhập VinAI, ông đã làm việc tại Google DeepMind, Adobe Research và phụ trách cao cấp nghiên cứu về việc hiểu ngôn ngữ tự nhiên tại Nuance Comunications, Sunnyvale, Hoa Kỳ.

Ông dành gần 10 năm tại Trung tâm AI, SRI International (trước đây là Viện nghiên cứu Stanford), nơi ông lãnh đạo nhóm nghiên cứu đa tổ chức trong việc phát triển xác suất các công nghệ suy luận để hiểu các hoạt động của người dùng trong dự án CALO (tại thời điểm đó, dự án AI lớn nhất trong lịch sử sau này đã dẫn đến việc tạo ra Siri.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTERS


    Khi lựa chọn ô này, bạn cho phép chúng tôi gửi bản tin định kỳ và xử lý dữ liệu của bạn theo chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể gỡ đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào.