VinFuture là chất xúc tác cho sự đổi mới

"Các giải thưởng khoa học như VinFuture là chất xúc tác của sự đổi mới, mang đến thay đổi tích cực cho nhân loại, cũng như tạo động lực, tiếp sức và cảm hứng đến những nhà đổi mới trong tương lai”, GS Sir Richard Henry Friend - Chủ tịch Hội đồng giải thưởng VinFuture - nhận định trong bài viết đăng tải trên tạp chí giáo dục đại học hàng đầu thế giới Times Higher Education (THE).

Written byVinFuture
Publish on
Talk-Future-21-12-1

Social share

Social share

Related categories - Click the tag below to discover more