Về Giải thưởng VinFuture

Table of Contents
Tầm nhìn - Sứ mệnh
Giải thưởng vinh danh các nghiên cứu khoa học, phát minh và sáng chế đổi mới công nghệ trong tất cả các lĩnh vực khoa học công nghệ, nhằm đóng góp vào giải quyết các thách thức chung của nhân loại. Các thách thức này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, loại bỏ nghèo đói, chấm dứt đói nghèo, tạo cơ hội tiếp cận giáo dục tiến bộ cho tất cả mọi người, cung cấp nước sạch, phát triển năng lượng tái tạo, tạo ra sự bình đẳng và công bằng, thúc đẩy sản xuất và thương mại có trách nhiệm, và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Khoa học phụng sự nhân loại

Giải thưởng vinh danh những tiến bộ trong khoa học công nghệ phù hợp với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) như xóa nghèo, chấm dứt nạn đói, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, tạo cơ hội hưởng thụ nền giáo dục tiến bộ, nước sạch, năng lượng tái tạo, giảm bất bình đẳng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Những con số ấn tượng

Giải thưởng VinFuture năm 2023

2023

0
Hồ sơ đề cử
0
Đối tác đề cử
0
Đối tác đề cử thuộc nhóm 2%
các nhà nghiên cứu hàng đầu
được trích dẫn nhiều nhất
0
Quốc gia
1/6 - 16/09/2023
Vòng Sơ khảo VinFuture 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 16/9 nhằm đánh giá kỹ càng các đề cử có tác động và giá trị xứng đáng nhất để tiếp tục vào vòng Bình chọn và Xét giải. Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khoa học, Hội đồng Sơ khảo gồm 12 thành viên sẽ thực hiện quy trình đánh giá nghiêm ngặt dựa trên các tiêu chuẩn cốt lõi và tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Các tiêu chí này bao gồm tiến bộ khoa học công nghệ, tác động đến đời sống con người, cũng như quy mô và bền vững của các đề cử.