Hạng mục giải thưởng

vinfuture

một giải thưởng chính

trị giá 70 tỷ đồng ĐƯỢC TRAO HÀNG NĂM,
tương đương 3 triệu USD

Giải thưởng chính sẽ được trao cho tác giả có các nghiên cứu đột phá, các sáng chế công nghệ đã được chứng minh có khả năng làm cho cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn và cải thiện môi trường sống bền vững cho những thế hệ tương lai.

ba giải đặc biệt

MỖI GIẢI TRỊ GIÁ 11,5 TỶ ĐỒNG ĐƯỢC TRAO HÀNG NĂM,
TƯƠNG ĐƯƠNG 500.000 USD

Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển

Tác giả của nghiên cứu hoặc phát minh đến từ các nước đang phát triển

Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nữ

Tác giả của nghiên cứu hoặc sáng chế, phát minh là phụ nữ

Giải đặc biệt dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới

Tác giả của nghiên cứu hoặc phát minh có tính tiên phong trong lĩnh vực mới