Câu hỏi phổ biến

Những sự kiện của năm 2020, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã cho thấy, hơn bao giờ hết, chúng ta cần truyền cảm hứng và giúp những bộ óc kiệt xuất của nhân loại tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để giải quyết các thách thức toàn cầu.

Quỹ VinFuture ra đời trong bối cảnh này, với sứ mệnh tạo ra những tác động tích cực tới cuộc sống hằng ngày của hàng triệu người trên Trái đất thông qua khoa học và công nghệ. Hoạt động cốt lõi của Quỹ là Giải thưởng VinFuture, vinh danh những người kiệt xuất nhất trên thế giới đã có những công trình khoa học và công nghệ đột phá, có tiềm năng tạo ra những thay đổi tích cực ở quy mô lớn trong việc cải thiện sức khoẻ, sự phồn vinh, năng suất và chất lượng cuộc sống của con người, cũng như tăng cường sự phát triển kiên cường, bền vững và công bằng.

Sự thành lập của Quỹ VinFuture thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển toàn diện với sự dẫn dắt của các đổi mới công nghệ. Quỹ đặt mục tiêu truyền cảm hứng cho nhân tài trong mọi lĩnh vực, ngành nghề để họ vươn cao hơn, học hỏi từ những nhà khoa học vĩ đại nhất của thế giới, và đóng góp vào tiến bộ chung của nhân loại.

Công bằng: Toàn cầu: Bền vững: Tiên phong: Quỹ VinFuture tập trung vào 4 giá trị cốt lõi sau:
  • Công bằng: Chúng tôi hy vọng sẽ phát huy sức mạnh của Khoa học – Công nghệ để giúp các cộng đồng còn khó khăn và mang lại cơ hội bình đẳng cho các cá nhân không phân biệt giới tính, địa vị xã hội, tình trạng kinh tế hay quốc tịch.
  • Toàn cầu: Chúng tôi tập trung vào các nghiên cứu Khoa học – Công nghệ có tiềm năng tạo ra tác động tích cực trên quy mô lớn, có thể tiếp cận được bởi hàng triệu người trên thế giới.
  • Bền vững: Chúng tôi trân trọng những đổi mới công nghệ vừa có sức mạnh cải thiện cuộc sống đồng thời đảm bảo được tính bền vững trong bảo tồn môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ tương lai.
  • Tiên phong: Chúng tôi mong muốn trao thưởng cho các nghiên cứu đột phá và đổi mới công nghệ đi trước thời đại. Đồng thời chúng tôi cũng chú trọng hỗ trợ các nhà nghiên cứu, nhà sáng chế trong giai đoạn then chốt của sự nghiệp để giúp họ phát huy hết tiềm năng.