Câu hỏi phổ biến

Hội đồng Giải thưởng, Hội đồng Sơ khảo, và Ban Thư kí của Quỹ sẽ tìm hiểu và kiểm tra thông tin kỹ lưỡng. Chúng tôi cũng sẽ mời các thành viên hội đồng bên ngoài nhận xét trong lĩnh vực chuyên môn của họ để đảm bảo sự chính xác và tính hợp lệ của thông tin được khai.
Có nhiều cách khác nhau để đo mức độ tác động của một sáng kiến. Có lúc tác động có thể được đo bằng số lượng trích dẫn, bài báo, hoặc báo cáo. Tuy nhiên, trong các trường hợp khác, tác động có thể được đo bằng ảnh hưởng thực tế của sáng kiến hoặc nghiên cứu. Ví dụ, phát minh vắc-xin COVID-19 có tác động đáng kể và đã thực sự thay đổi thế giới. Tương tự, các đột phá về nông nghiệp có thể tăng năng suất cây lương thực và cung cấp thêm thực phẩm cho con người. Những phát minh này có thể không được trích dẫn, nhưng sẽ có tác động trực tiếp tới cuộc sống của con người.
Trong trường hợp này, Đối tác đề cử nên lựa chọn càng nhiều mục tiêu phát triển bền vững liên quan các tốt. Chúng tôi không giới hạn số lượng mục tiêu phát triển bền vững gắn với một đề cử.
Ban Thư kí có thể sẽ liên hệ với Đối tác đề cử nếu cần làm rõ thông tin.
“Lĩnh vực mới nổi” có thể là bất cứ lĩnh vực không truyền thống nào, có thể kết hợp nghiên cứu từ nhiều ngành khác nhau. Nói cách khác, khi các ngành khác nhau được kết hợp lại để tạo thành một lĩnh vực mới, đây có thể được coi là một “lĩnh vực mới nổi”. Một số ví dụ cho các lĩnh vực mới nổi bao gồm Điện toán lượng tử hoặc Điện toán thần kinh, Điện tử sinh học, Internet vạn vật (IoT), Rô-bốt, Trí tuệ nhân tạo (AI), Máy học, Sinh trắc học, Sinh học lượng tử, Kỹ thuật sinh học, v.v.
Quỹ VinFuture tìm kiếm những nghiên cứu khoa học có tính đột phá, có thể tiếp cận và tác động tới nhiều người, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển. Chúng tôi không quan trọng đó là thành tích trọn đời hay một bài báo khoa học duy nhất.