Hội đồng sơ khảo

Hội đồng Sơ khảo VinFuture gồm các nhà khoa học, nhà phát minh uy tín quốc tế đến từ các tổ chức giáo dục, nghiên cứu và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Hội đồng Sơ khảo có trách nhiệm xem xét và đánh giá các đề cử dựa trên tiêu chuẩn xét chọn do Hội đồng Giải thưởng quy định. Họ sẽ chuẩn bị danh sách đề cử rút gọn để trình Hội đồng Giải thưởng tiếp tục đưa ra quyết định cuối cùng.