HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO

Hội đồng Giải thưởng VinFuture gồm các nhà khoa học, nhà phát minh uy tín quốc tế đến từ các tổ chức giáo dục, nghiên cứu và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Những thành tựu và đóng góp của họ trong ngành Khoa học – Công nghệ đã góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại và được ghi nhận trên phạm vi toàn cầu. Hội đồng Giải thưởng chịu trách nhiệm xác lập quy trình quản lý Giải thưởng, đưa ra các tiêu chí đánh giá và lựa chọn người đạt Giải.

Tập đoàn Hóa chất Mitsubishi
Đại học Hồng Kông
Công ty VinBrain, Tập đoàn Vingroup
Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ)
Đại học Toronto (Canada)
Đại học New South Wales; Viện Sức khỏe Toàn Cầu George (Úc)
Đại học Rutgers (Hoa Kỳ)
Đại học Illinois Urbana-Champaign và Đại học VinUni
Viện Vật lý "Gleb Wataghin", Đại học Campinas, Brazil
Viện nghiên cứu VinAI Research, Tập đoàn VinGroup, Việt Nam
Đại học California, San Diego (Hoa Kỳ); Đồng Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture
Đại học California, Santa Barbara (Hoa Kỳ), Đồng Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTERS


    Khi lựa chọn ô này, bạn cho phép chúng tôi gửi bản tin định kỳ và xử lý dữ liệu của bạn theo chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể gỡ đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào.