Hội đồng sơ khảo

Hội đồng Sơ khảo VinFuture gồm các nhà khoa học, nhà phát minh uy tín quốc tế đến từ các tổ chức giáo dục, nghiên cứu và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Hội đồng Sơ khảo có trách nhiệm xem xét và đánh giá các đề cử dựa trên tiêu chuẩn xét chọn do Hội đồng Giải thưởng quy định. Họ sẽ chuẩn bị danh sách đề cử rút gọn để trình Hội đồng Giải thưởng tiếp tục đưa ra quyết định cuối cùng.

Giáo sư Nguyễn Thục Quyên
Đại học California, Santa Barbara (Hoa Kỳ), Đồng Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture
Giáo sư Nguyễn Thục Quyên
Đại học California, Santa Barbara (Hoa Kỳ), Đồng Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture
Giáo sư Albert P. Pisano
Đại học California, San Diego (Hoa Kỳ); Đồng Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture
Giáo sư Albert P. Pisano
Đại học California, San Diego (Hoa Kỳ); Đồng Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture
Giáo sư Myles Allen
Đại học Oxford (Vương quốc Anh)
Giáo sư Myles Allen
Đại học Oxford (Vương quốc Anh)
Giáo sư Ermias Kebreab
Đại học California, Davis (Hoa Kỳ)
Giáo sư Ermias Kebreab
Đại học California, Davis (Hoa Kỳ)
Giáo sư Quarraisha Abdool Karim
Trung tâm nghiên cứu về AIDS (Nam Phi)
Giáo sư Quarraisha Abdool Karim
Trung tâm nghiên cứu về AIDS (Nam Phi)
Giáo sư Mônica Alonso Cotta
Viện Vật lý "Gleb Wataghin", Đại học Campinas (Brazil)
Giáo sư Mônica Alonso Cotta
Viện Vật lý "Gleb Wataghin", Đại học Campinas (Brazil)
Giáo sư Đỗ Ngọc Minh
Đại học Illinois Urbana-Champaign (Hoa Kỳ) và Đại học VinUni (Việt Nam)
Giáo sư Đỗ Ngọc Minh
Đại học Illinois Urbana-Champaign (Hoa Kỳ) và Đại học VinUni (Việt Nam)
Mr. Akihisa Kakimoto
Tập đoàn Hóa chất Mitsubishi (Nhật Bản)
Mr. Akihisa Kakimoto
Tập đoàn Hóa chất Mitsubishi (Nhật Bản)
Giáo sư Nguyễn Đức Thụ
Đại học Rutgers (Hoa Kỳ)
Giáo sư Nguyễn Đức Thụ
Đại học Rutgers (Hoa Kỳ)
Giáo sư Molly Shoichet
Đại học Toronto (Canada)
Giáo sư Molly Shoichet
Đại học Toronto (Canada)
Giáo sư Alta Schutte
Đại học New South Wales và Viện Sức khỏe Toàn cầu George (Úc)
Giáo sư Alta Schutte
Đại học New South Wales và Viện Sức khỏe Toàn cầu George (Úc)
Giáo sư Vivian Yam
Đại học Hồng Kông (Trung Quốc)
Giáo sư Vivian Yam
Đại học Hồng Kông (Trung Quốc)