Hội đồng Giải thưởng VinFuture

Giáo sư Michael Eugene Porter
Đại học Harvard (USA), Thành viên Danh dự Hội đồng Giải thưởng VinFuture

Giáo sư Michael Eugene Porter hiện đang giữ vị trí Giáo sư Bishop William Lawrence tại Trường Kinh doanh Harvard. Ông là một nhà kinh tế học, nhà nghiên cứu, tác giả, giáo viên, cố vấn chiến lược và diễn giả nổi tiếng. Trong suốt sự nghiệp của mình tại Trường Kinh doanh Harvard, ông đã áp dụng lý thuyết kinh tế và các khái niệm chiến lược để giải quyết nhiều vấn đề thách thức mà các tập đoàn, nền kinh tế và xã hội đang đối mặt. Các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm cạnh tranh và chiến lược công ty, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe và gần đây là hệ thống chính trị không ổn định của nước Mỹ.

Công trình nghiên cứu sâu rộng của ông đã được sử dụng và tham khảo rộng rãi trong các chính phủ, tập đoàn, tổ chức chăm sóc sức khỏe, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng học thuật trên toàn cầu.

Giáo sư Michael Porter đã đạt kỷ lục 9 lần giành Giải thưởng McKinsey cho bài báo xuất sắc nhất trên Harvard Business Review trong suốt sự nghiệp của mình. Ông cũng đã nhận được 26 bằng tiến sĩ danh dự và nhiều danh hiệu quốc gia và nhà nước.

Giáo sư Porter đã bắt đầu chương trình cử nhân tại Đại học Princeton với chuyên ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ. Sau đó, ông tiếp tục học tập tại Trường Kinh doanh Harvard và đạt bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cùng bằng Tiến sĩ Kinh tế Kinh doanh từ Trường Kinh doanh Harvard. Phong cách nghiên cứu của ông, bằng cách áp dụng lý thuyết kinh tế và các khái niệm quản lý để giải quyết các vấn đề hệ thống phức tạp, phản ánh nền tảng học thuật đa ngành của ông.

Ngoài ra, Michael Porter cũng là tác giả của 20 cuốn sách và hơn 130 bài báo có sự ảnh hưởng.