Hội Đồng Sơ Khảo

Giáo sư Nguyễn Đức Thụ
Đại học Rutgers (Hoa Kỳ)

GS. Nguyễn Đức Thụ hiện đang làm việc tại Đại học Rutgers với vai trò Trưởng khoa Toán và Khoa học Vật lý. Ông cũng là Phó Giám đốc Cơ sở hạ tầng Không gian mạng tại Viện Tin học Khám phá Rutgers và Phó Giám đốc Trung tâm Bảo đảm Thông tin của trường. Ông đã trở thành Giáo sư tại Đại học Rutgers, Hoa Kỳ từ tháng 7/2015.

Mối quan tâm nghiên cứu chính của GS. Nguyễn Đức Thụ tập trung vào các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu, điện toán bền vững, quản lý và truy xuất thông tin, và khoa học máy tính. Ông đang tham gia và hướng dẫn nhiều dự án nghiên cứu đa ngành quy mô lớn nhằm kết hợp điện toán hiệu năng cao, hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn, khoa học dữ liệu và khoa học miền để đẩy mạnh khám phá khoa học.

Về thành tựu, năm 2014, GS. Nguyễn Đức Thụ đã nhận được giải IEEE Micro Top Picks cho công trình nghiên cứu “”Thiết kế và quản lý trung tâm dữ liệu bằng năng lượng tái tạo””. Hai năm sau đó, ông cũng được trao giải Nghiên cứu xuất sắc nhất tại FAST 2016 cho công trình “”Environmental Conditions and Disk Reliability in Free-cooled Datacenters””. Năm 2018, ông trở thành cán bộ điều hành (Executive Officers Fellow) của Rutgers Big Ten Academic Alliance. Năm 2019, ông vinh dự tham gia Hội nghị thượng đỉnh New Jersey về tính đa dạng và khả năng mở rộng của giáo dục trong lĩnh vực khoa học máy tính.