Hội Đồng Sơ Khảo

Giáo sư Mônica Alonso Cotta
Viện Vật lý "Gleb Wataghin", Đại học Campinas (Brazil)

Giáo sư Mônica Alonso Cotta đã nhận bằng Cử nhân khoa học và Tiến sĩ Vật lý tại Đại học Campinas, Brazil. Sau đó, bà làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm AT&T Bell, Hoa Kỳ. Hiện tại, bà đang là Giáo sư chính thức và Giám đốc của Viện Vật lý “”Gleb Wataghin”” tại Đại học Campinas, Brazil. Bà cũng là nhóm trưởng của Phòng thí nghiệm Hệ sinh thái và Nano tại viện này. Mối quan tâm nghiên cứu chính của bà bao gồm vật liệu nano bán dẫn, từ quá trình tổng hợp đến chế tạo cảm biến sinh học. Bà cũng nghiên cứu về ứng dụng của kính hiển vi quang học, điện tử và quét trong việc nghiên cứu vật liệu sinh học và hệ thống sinh học. Bà là tác giả của hơn 140 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học và là tổng biên tập cho tạp chí Vật liệu Nano Ứng dụng của ACS.

Ngoài ra, Giáo sư Cotta cũng là thành viên của Ủy ban Quan hệ giới của Hiệp hội Vật lý Brazil, thanh tra viên của Phòng thí nghiệm Synchrotron Light của Brazil và từng làm Giám đốc Khoa học trong hai nhiệm kỳ cho Hiệp hội Nghiên cứu Vật liệu Brazil. Vào năm 2020, bà đã được bầu làm Chủ tịch của Hiệp hội này.