Hội Đồng Sơ Khảo

Giáo sư Myles Allen
Đại học Oxford (Vương quốc Anh)

Giáo sư Myles Allen là Giáo sư Khoa học Hệ thống Địa lý và Môi trường tại Đại học Oxford. Hiện tại, ông đang là Giám đốc của Sáng kiến Oxford Net Zero.

Giáo sư Allen đã nổi tiếng với nghiên cứu đầu tiên chứng minh tính cần thiết của việc giảm phát thải carbon dioxide về mức ‘Net Zero’ để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu. Công trình nghiên cứu của ông tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu, các rủi ro của thời tiết khắc nghiệt và định lượng tác động của chúng đối với dự báo khí hậu tầm xa.

Giáo sư Allen là tác giả chính của Báo cáo đặc biệt của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) về tác động khi nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5 độ C và các vấn đề liên quan đến phát thải khí nhà kính toàn cầu (gọi là Báo cáo 1,5 độ C) năm 2014. Ông đã đề xuất việc sử dụng phương pháp “”Phân bổ xác suất sự kiện”” (Probabilistic Event Attribution) để định lượng sự đóng góp của con người và các tác động bên ngoài khác đối với biến đổi khí hậu nói chung và với các sự kiện thời tiết cụ thể nói riêng. Ông cũng dẫn dắt dự án www.climateprediction.net, trong đó nhóm của ông sử dụng hệ thống tính toán phân tán để chạy các thí nghiệm mô hình khí hậu lớn nhất thế giới.