Chủ nhân giải thưởng

Chủ nhân giải thưởng VinFuture là – những trí tuệ xuất chúng trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Họ là tác giả của những nghiên cứu đột phá và sáng chế công nghệ đã được chứng minh có khả năng làm cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn và cải thiện môi trường sống bền vững cho những thế hệ tương lai.

Tìm kiếm các nhà khoa học đạt giải thưởng VinFuture theo năm

Giải thưởng chính VinFuture
Giáo sư Martin Andrew Green
Giải thưởng chính VinFuture | 2023
Giáo sư Martin Andrew Green
Giải thưởng chính VinFuture | 2023
Giáo sư Stanley Whittingham
Giải thưởng chính VinFuture | 2023
Giáo sư Stanley Whittingham
Giải thưởng chính VinFuture | 2023
Giáo sư Akira Yoshino
Giải thưởng chính VinFuture | 2023
Giáo sư Akira Yoshino
Giải thưởng chính VinFuture | 2023
Giáo sư Rachid Yazami
Giải thưởng chính VinFuture | 2023
Giáo sư Rachid Yazami
Giải thưởng chính VinFuture | 2023
Giáo sư Sir Tim Berners-Lee, OM, KBE, FRS, FREng, FRSA
Giải thưởng chính VinFuture | 2022
Giáo sư Sir Tim Berners-Lee, OM, KBE, FRS, FREng, FRSA
Giải thưởng chính VinFuture | 2022
Tiến sĩ Vinton Gray Cerf
Giải thưởng chính VinFuture | 2022
Tiến sĩ Vinton Gray Cerf
Giải thưởng chính VinFuture | 2022
Tiến sĩ Emmanuel Desurvire
Giải thưởng chính VinFuture | 2022
Tiến sĩ Emmanuel Desurvire
Giải thưởng chính VinFuture | 2022
Tiến sĩ Robert Elliot Kahn
Giải thưởng chính VinFuture | 2022
Tiến sĩ Robert Elliot Kahn
Giải thưởng chính VinFuture | 2022
Giáo sư Sir David Neil Payne, CBE, FRS, FREng
Giải thưởng chính VinFuture | 2022
Giáo sư Sir David Neil Payne, CBE, FRS, FREng
Giải thưởng chính VinFuture | 2022
Giáo sư Pieter R. Cullis
Giải thưởng chính VinFuture | 2021
Giáo sư Pieter R. Cullis
Giải thưởng chính VinFuture | 2021
Giáo sư Drew Weissman
Giải thưởng chính VinFuture | 2021
Giáo sư Drew Weissman
Giải thưởng chính VinFuture | 2021
Tiến sĩ Katalin Karikó
Giải thưởng chính VinFuture | 2021
Tiến sĩ Katalin Karikó
Giải thưởng chính VinFuture | 2021
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển
Giáo sư Gurdev Singh Khush
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển | 2023
Giáo sư Gurdev Singh Khush
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển | 2023
Giáo sư Võ Tòng Xuân
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển | 2023
Giáo sư Võ Tòng Xuân
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển | 2023
Giáo sư Thalappil Pradeep
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển | 2022
Giáo sư Thalappil Pradeep
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển | 2022
Giáo sư Quarraisha Abdool Karim
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển | 2021
Giáo sư Quarraisha Abdool Karim
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển | 2021
Giáo sư Salim S. Abdool Karim
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển | 2021
Giáo sư Salim S. Abdool Karim
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển | 2021
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nữ
Giáo sư Susan Solomon
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nữ | 2023
Giáo sư Susan Solomon
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nữ | 2023
Giáo sư Pamela Christine Ronald
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nữ | 2022
Giáo sư Pamela Christine Ronald
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nữ | 2022
Giáo Sư Zhenan Bao
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nữ | 2021
Giáo Sư Zhenan Bao
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nữ | 2021
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới
Giáo sư Jens Juul Holst
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới | 2023
Giáo sư Jens Juul Holst
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới | 2023
Giáo sư Joel Francis Habener
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới | 2023
Giáo sư Joel Francis Habener
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới | 2023
Giáo sư Daniel Joshua Drucker
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới | 2023
Giáo sư Daniel Joshua Drucker
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới | 2023
Phó giáo sư Svetlana Mojsov
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới | 2023
Phó giáo sư Svetlana Mojsov
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới | 2023
Tiến sĩ Demis Hassabis
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới | 2022
Tiến sĩ Demis Hassabis
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới | 2022
Tiến sĩ John Jumper
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới | 2022
Tiến sĩ John Jumper
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới | 2022
Giáo sư Omar M. Yaghi
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới | 2021
Giáo sư Omar M. Yaghi
Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới | 2021