Hội đồng
Giải thưởng VinFuture

Hội đồng Giải thưởng VinFuture gồm các nhà khoa học, nhà phát minh uy tín quốc tế đến từ các tổ chức giáo dục, nghiên cứu và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Những thành tựu và đóng góp của họ trong ngành Khoa học – Công nghệ đã góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại và được ghi nhận trên phạm vi toàn cầu. Hội đồng Giải thưởng chịu trách nhiệm xác lập quy trình quản lý Giải thưởng, đưa ra các tiêu chí đánh giá và lựa chọn người đạt Giải.

Giáo sư Richard Henry Friend, FRS
Đại học Cambridge (Vương quốc Anh), Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture
Giáo sư Richard Henry Friend, FRS
Đại học Cambridge (Vương quốc Anh), Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture
Tiến sỹ Padmanabhan Anandan
AI Matters Advisors LLC (Hoa Kỳ)
Tiến sỹ Padmanabhan Anandan
AI Matters Advisors LLC (Hoa Kỳ)
Giáo sư Jennifer Tour Chayes
Đại học California, Berkeley (Hoa Kỳ)
Giáo sư Jennifer Tour Chayes
Đại học California, Berkeley (Hoa Kỳ)
Giáo sư Pascale Cossart
Viện Pasteur (Pháp)
Giáo sư Pascale Cossart
Viện Pasteur (Pháp)
Giáo sư Đặng Văn Chí
Viện Nghiên cứu Ung thư Ludwig (Hoa Kỳ)
Giáo sư Đặng Văn Chí
Viện Nghiên cứu Ung thư Ludwig (Hoa Kỳ)
Giáo sư Soumitra Dutta
Đại học Oxford (Vương quốc Anh)
Giáo sư Soumitra Dutta
Đại học Oxford (Vương quốc Anh)
Tiến sĩ Xuedong David Huang
Microsoft’s Azure AI (Hoa Kỳ)
Tiến sĩ Xuedong David Huang
Microsoft’s Azure AI (Hoa Kỳ)
Giáo sư Daniel Kammen
Đại học California, Berkeley (Hoa Kỳ)
Giáo sư Daniel Kammen
Đại học California, Berkeley (Hoa Kỳ)
Giáo sư Gérard Albert Mourou
Trường Đại học École Polytechnique, Palaiseau (Pháp)
Giáo sư Gérard Albert Mourou
Trường Đại học École Polytechnique, Palaiseau (Pháp)
Giáo sư Kostya S.Novoselov FRS
Đại học Manchester (Vương quốc Anh) và Đại học Quốc gia Singapore (Singapore)
Giáo sư Kostya S.Novoselov FRS
Đại học Manchester (Vương quốc Anh) và Đại học Quốc gia Singapore (Singapore)
Giáo sư Michael Eugene Porter
Đại học Harvard (USA), Thành viên Danh dự Hội đồng Giải thưởng VinFuture
Giáo sư Michael Eugene Porter
Đại học Harvard (USA), Thành viên Danh dự Hội đồng Giải thưởng VinFuture
Giáo sư Leslie Gabriel Valiant, FRS
Đại học Harvard (Hoa Kỳ)
Giáo sư Leslie Gabriel Valiant, FRS
Đại học Harvard (Hoa Kỳ)
Giáo sư Vũ Hà Văn
Đại học Yale (Hoa Kỳ)
Giáo sư Vũ Hà Văn
Đại học Yale (Hoa Kỳ)