HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG VINFUTURE

Hội đồng Giải thưởng VinFuture gồm các nhà khoa học, nhà phát minh uy tín quốc tế đến từ các tổ chức giáo dục, nghiên cứu và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Những thành tựu và đóng góp của họ trong ngành Khoa học – Công nghệ đã góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại và được ghi nhận trên phạm vi toàn cầu. Hội đồng Giải thưởng chịu trách nhiệm xác lập quy trình quản lý Giải thưởng, đưa ra các tiêu chí đánh giá và lựa chọn người đạt Giải.

Giáo sư Thomas Jefferson Coolidge tại Trường ĐH Khoa học máy tính và Toán ứng dụng
Trường Kinh doanh Harvard (Hoa Kỳ)
Đại học Yale, Hoa Kỳ
Đại học Manchester và Đại học Quốc gia Singapore
Trường Đại học École Polytechnique, Palaiseau, Pháp
Viện Nghiên cứu Ung thư Ludwig
Viện Pasteur, Paris, Pháp
Đại học California, Berkeley
Đại học Cambridge, Anh Quốc
Viện Trí tuệ nhân tạo Wadhwani, Ấn Độ

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTERS


    Khi lựa chọn ô này, bạn cho phép chúng tôi gửi bản tin định kỳ và xử lý dữ liệu của bạn theo chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể gỡ đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào.