Hội đồng Giải thưởng VinFuture

Giáo sư Leslie Gabriel Valiant, FRS
Đại học Harvard (Hoa Kỳ)

Giáo sư Leslie Valiant là một nhà khoa học nổi tiếng với những công trình nghiên cứu vượt trội về lý thuyết khoa học máy tính. Ông đã được vinh danh bằng Giải Turing A.M. năm 2010 vì những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực máy học, tính toán phức tạp và tính toán song song. ACM đã miêu tả ông là một người hùng trong lĩnh vực Khoa học máy tính lý thuyết và một hình mẫu về can đảm và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực khoa học.

Giáo sư Valiant từng theo học tại Trường King’s College, Đại học Cambridge, Trường Đại học Hoàng gia London và cuối cùng là trường Đại học Warwick, nơi ông nhận được bằng Tiến sỹ Khoa học Máy tính vào năm 1974. Ông bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại Đại học Harvard vào năm 1982, sau đó ông đã làm việc tại Đại học Carnegie Mellon, Đại học Leeds và Đại học Edinburgh.