QUỸ VINFUTURE

VinFuture Foundation là một quỹ hoạt động độc lập, phi lợi nhuận tại Việt Nam. Quỹ được thành lập với tầm nhìn tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người bằng việc tôn vinh những nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ mang tính đột phá. Quỹ được thành lập với số vốn ban đầu là 2.000 tỷ đồng, tương đương 100 triệu USD từ Ông Phạm Nhật Vượng, người sáng lập kiêm Chủ tịch Vingroup – Tập đoàn Công nghệ, Công nghiệp và Thương mại Dịch vụ lớn nhất Việt Nam, và phu nhân là Bà Phạm Thu Hương.

SỨ MỆNH

Xây dựng một tương lai tươi đẹp nơi các nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ mang lại những thay đổi tích cực cho cuộc sống của con người, tạo ra một thế giới bình đẳng, công bằng và bền vững hơn cho các thế hệ mai sau.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Công bằng

Chúng tôi hy vọng sẽ phát huy sức mạnh của Khoa học-Công nghệ để giúp các cộng đồng còn khó khăn và mang lại cơ hội bình đẳng cho các cá nhân không phân biệt giới tính, địa vị xã hội, tình trạng kinh tế hay quốc tịch.

Công bằng

Toàn cầu

Chúng tôi tập trung vào các nghiên cứu công nghệ có tiềm năng tạo ra tác động tích cực trên quy mô lớn, có thể tiếp cận được bởi hàng triệu người trên thế giới.

Toàn cầu

Bền vững

Tính bền vững là đặc tính không thể tách rời của những đổi mới công nghệ có sức mạnh cải thiện cuộc sống đồng thời bảo tồn môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ tương lai.

Bền vững

Tiên phong

Chúng tôi mong muốn trao thưởng cho các nghiên cứu đột phá và đổi mới công nghệ đi trước thời đại. Đồng thời chúng tôi cũng chú trọng hỗ trợ các nhà nghiên cứu, nhà sáng chế trong giai đoạn then chốt của sự nghiệp để giúp họ phát huy hết tiềm năng.

Tiên phong

ĐĂNG KÝ
NHẬN BẢN TIN


    Khi lựa chọn ô này, bạn cho phép chúng tôi gửi bản tin định kỳ và xử lý dữ liệu của bạn theo chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể gỡ đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào.