Hội Đồng Sơ Khảo

Giáo sư Ermias Kebreab
Đại học California, Davis (Hoa Kỳ)

Giáo sư Ermias Kebreab hiện giữ vị trí Phó Trưởng khoa Phụ trách Hợp tác Toàn cầu của khoa Khoa học Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Lương thực Thế giới thuộc Đại học California, Davis. Ông là một học giả danh tiếng và một nhà quản trị tài năng với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Khoa học về Động vật và Nông nghiệp bền vững.

Ông là Giáo sư cao cấp của Khoa Khoa học Động vật, Đại học California, Davis. Ông đã tiến hành các nghiên cứu sâu rộng trong việc phát triển phương pháp sử dụng phụ gia thức ăn chăn nuôi để giảm phát thải khí mê-tan từ vật nuôi và là tác giả của trên 200 ấn phẩm khoa học.