Hội Đồng Sơ Khảo

Giáo sư Vivian Yam
Đại học Hồng Kông (Trung Quốc)

Vivian Yam hiện là Giáo sư Philip Wong Wilson Wong về Hóa học và Năng lượng và Giáo sư Chủ nhiệm Hóa học tại Đại học Hồng Kông. Bà là Thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Thành viên Quốc tế của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, Thành viên Quốc tế của Viện hàn lâm Europaea, Thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới và là Thành viên sáng lập của Học viện Khoa học Hồng Kông. Lĩnh vực nghiên cứu chính của GS. Vivian Yam bao gồm hóa học vô cơ/hữu cơ, hóa học siêu phân tử, quang vật lý và quang hóa, và các vật liệu chức năng phân tử dựa trên kim loại để cảm nhận, quang điện tử hữu cơ và nghiên cứu năng lượng.

Bà đã nhận được nhiều giải thưởng nhằm vinh danh những cống hiến khoa học của bà, bao gồm Giải thưởng L’Oréal-UNESCO cho Giải thưởng Nhà Khoa học nữ, Huy chương Thế kỷ RSC, Giải thưởng RSC Ludwig Mond, Huy chương Porter, Giải thưởng Giảng viên của Quỹ FACS, Giải thưởng Giảng viên APA Masuhara, Giải thưởng JPA Eikohsha, Giải thưởng Quốc tế JSCC, Giải thưởng Khoa học Tự nhiên Nhà nước, Giải thưởng Đóng góp về Hóa học của Tập đoàn Hóa chất (Sinopec), Giải thưởng Hóa học Cơ kim CCS Huang Yao-Zeng, và là Thành viên Nghiên cứu Cấp cao Croucher, v.v.

Để biết thêm thông tin về GS Vivian Yam, vui lòng truy cập: http://web.hku.hk/~wwyam/yam/homepage/

SHARE