Câu hỏi phổ biến

Giải thưởng củng cố ý tưởng về cách tiếp cận liên ngành toàn diện cho các lĩnh vực STEM đủ điều kiện (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, và Toán) và tập trung vào các chủ đề nghiên cứu hơn là các lĩnh vực cụ thể. Nghiên cứu/phát minh/sáng kiến của người được đề cử cần phải có tác động thực tiễn cho Giải thưởng Chính, hoặc có tiềm năng tạo ra tác động thực tiễn cho các Giải Đặc biệt, giúp giải quyết các vấn đề thực tế cho hàng triệu người và liên quan tới ít nhất 1 Mục tiêu Phát triển Bền Vững của Liên Hợp Quốc (SDG).

Giải thưởng VinFuture được quản lý bởi Quỹ VinFuture, một quỹ phi lợi nhuận độc lập ở Việt Nam được thành lập với khoản tài trợ ban đầu là VND 2,000 tỷ (~US$ 100 triệu) từ ông Phạm Nhật Vượng, Nhà Sáng lập và Chủ tịch của Vingroup JSC, một công ty công nghệ, công nghiệp, và dịch vụ tại Việt Nam, và phu nhân của ông, bà Phạm Thu Hương.

Giải thưởng VinFuture cam kết tài trợ 4,5 Triệu Đô la Mỹ hàng năm để trao giải cho các nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ đột phá. Giải thưởng VinFuture bao gồm một Giải chính có trị giá 3 Triệu Đô la Mỹ, và 03 Giải VinFuture Đặc biệt, mỗi giải trị giá 500 nghìn Đô la Mỹ. Các giải đặc biệt được trao cho các lĩnh vực sau:

  • Tác giả của nghiên cứu hoặc sáng chế, phát minh đến từ các nước đang phát triển: Dành cho nhà nghiên cứu hoặc người đổi mới đang làm việc tại một tổ chức ở quốc gia đang phát triển. Danh sách các quốc gia đang phát triển của Liên Hợp Quốc có thể được tìm thấy ở đây.
  • Tác giả của nghiên cứu hoặc sáng chế, phát minh là phụ nữ: Dành cho (những) nhà nghiên cứu hoặc người đổi mới là phụ nữ.
  • Tác giả nghiên cứu hoặc phát minh mang tính tiên phong trong lĩnh vực mới: Được trao cho nghiên cứu hoặc sáng kiến trong một lĩnh vực mới nổi có tiềm năng tạo ra thay đổi tích cực cho nhân loại. Lĩnh vực mới nổi cụ thể sẽ được quyết định hàng năm bởi Hội đồng Giải thưởng.
Giải thưởng có thể được trao cho nhiều người, và có thể được trao cho những người từ các lĩnh vực khác nhau nếu những đóng góp từ các lĩnh vực đó là cần thiết để mang lại lợi ích toàn cầu. Do đó, những người từ một hoặc nhiều tổ chức với các lĩnh vực chuyên môn và đóng góp khác nhau có thể cùng chung tay giải quyết một vấn đề. Quỹ và Hội đồng Giải thưởng không giới hạn số lượng người có thể cùng nhận một giải thưởng.
Có, giải thưởng VinFuture là giải thưởng thường niên và sẽ được trao hàng năm.