Câu hỏi phổ biến

Vai trò và trách nhiệm của Đối tác đề cử bao gồm:

  • Đề cử những nhà nghiên cứu/phát minh xuất sắc (cá nhân/nhóm) trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, hoặc các cách tiếp cận đa ngành cho Giải thưởng Chính và các Giải Đặc biệt cho những nhà nghiên cứu, sáng chế, hoặc phát minh từ các quốc gia đang phát triển, nhà nghiên cứu, sáng chế, hoặc phát minh là phụ nữ, và nhà nghiên cứu, sáng chế, hoặc phát minh có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực mới nổi. Những người được đề cử là những chủ nhân của nghiên cứu khoa học hoặc công nghệ đổi mới đã hoặc có tiềm năng tác động tích cực tới cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người.
  • Nộp hồ sơ qua cổng tiếp nhận đề cử trực tuyến của chúng tôi (https://online.vinfutureprize.org/nomination). Trong mẫu đề cử, Đối tác đề cử sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về phương pháp nghiên cứu/giải pháp/phát minh có khả năng đáp ứng các tiêu chí đề cử.
  • Bổ sung hoặc làm rõ thông tin do Hội đồng Giải thưởng yêu cầu thông qua Ban Thư ký, nếu có.

Giải thưởng VinFuture cho phép cá nhân và tổ chức trở thành Đối tác đề cử. Người đủ điều kiện để trở thành Đối tác đề cử tới từ các tổ chức uy tín như các trường đại học, viện hoặc trung tâm nghiên cứu, hiệp hội khoa học công nghệ, tập đoàn công nghiệp, vườn ươm đổi mới, và những cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực liên quan.

Giải thưởng VinFuture tiếp nhận đề cử từ những đối tác được mời hoặc không, miễn là họ đáp ứng các tiêu chí được Quỹ VinFuture công nhận.

Nếu quý vị muốn trở thành Đối tác đề cử, vui lòng gửi CV cho Ban Thư ký của Giải thưởng qua: secretariat@vinfutureprize.org.

Quý vị có thể đề cử những nhà nghiên cứu/phát minh từ tổ chức của mình, miễn là quý vị không tham gia vào dự án/giải pháp mà mình đề cử. Quý vị hoàn toàn có thể đề cử những nhà nghiên cứu/phát minh nổi tiếng trên thế giới nếu nghiên cứu khoa học và công nghệ đổi mới đột phá của họ đã hoặc có tiềm năng tác động tới cuộc sống hằng ngày của hàng triệu người.

Đối tác đề cử có thể cần trả lời email để bổ sung thông tin cho Hội đồng Giải thưởng qua email yêu cầu bởi Ban thư ký. Đối tác đề cử không có nghĩa vụ phải tham gia các buổi họp trực tuyến hay trực tiếp.

Để tránh xung đột lợi ích, chúng tôi không mời người thân của Hội đồng Giải thưởng và Hội đồng Sơ khảo trở thành Đối tác đề cử. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu quý vị có thể giới thiệu các nhà nghiên cứu/phát minh đủ điều kiện để trở thành Đối tác đề cử cho Giải thưởng VinFuture.