Chủ nhân Nobel Vật lý: ‘Giải thưởng VinFuture lắng nghe giới khoa học toàn cầu’

"Các nhà khoa học ở nhiều quốc gia đang phát triển chưa nhận được sự quan tâm xứng đáng với những nỗ lực và thành tựu của họ. Đơn giản vì tiếng nói của họ chưa thực sự được lắng nghe. Giải thưởng VinFuture sinh ra để thay đổi điều này. Tôi tin rằng những tài năng lỗi lạc có thể xuất hiện ở bất kỳ quốc gia nào, và tất cả đều xứng đáng được khích lệ", tờ The Statesman dẫn chia sẻ của GS Novoselov.

Viết bởiVinFuture
Đăng ngày
kostya_novoselov-e1631767639319

Chia sẻ

Chia sẻ

Chủ đề liên quan tới bài viết - Nhấn vào tag bên dưới để khám phá thêm