GS Nguyễn Thục Quyên: ‘Tôi muốn kết nối khoa học thế giới và Việt Nam’

Nỗ lực kết nối trí tuệ kiệt xuất trên thế giới với cộng đồng khoa học Việt Nam, hỗ trợ cho nhà khoa học nữ là hai mục tiêu lớn GS Nguyễn Thục Quyên tâm niệm.

Viết bởiVinFuture
Đăng ngày
GS-Quyen-Viet-Hung-3

Chia sẻ

Chia sẻ

Chủ đề liên quan tới bài viết - Nhấn vào tag bên dưới để khám phá thêm