‘VinFuture chứng tỏ vị thế và tầm ảnh hưởng đặc biệt của Việt Nam’

"Đạt được một kết quả có giá trị khoa học kỹ thuật đơn thuần chưa đủ, kết quả đó phải giúp đời sống tốt đẹp hơn. VinFuture trao thưởng cho những nỗ lực hướng đến phúc lợi của con người và truyền cảm hứng cho các nhà khoa học’’, GS. Albert P. Pisano - Chủ nhiệm Khoa, Trường Kỹ thuật Jacobs, Đại học California San Diego, Hoa Kỳ, đồng Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo của Giải thưởng VinFuture, chia sẻ như vậy khi nói tầm vóc của và tiêu chí quan trọng nhất để tuyển chọn các ứng viên cho giải thưởng khoa học công nghệ có quy mô lớn nhất thế giới.

Viết bởiVinFuture
Đăng ngày
GS-Albert-Pisano

Chia sẻ

Chia sẻ

Chủ đề liên quan tới bài viết - Nhấn vào tag bên dưới để khám phá thêm