Chuyên mục InnovaTalk

Lưu trữ tất cả các sự kiện về Innovatalk do quỹ VinFuture phát hành. Mọi câu hỏi và thắc mắc vui lòng gửi về địa chỉ: info@vinfutureprizes.org.

TỔNG HỢP VIDEO
Quỹ VinFuture Khởi Động Chuỗi Hội Thảo Trực Tuyến Kết Nối Khoa Học Công Nghệ “InnovaTalk 2022”