Tiến sĩ Phạm Văn Luân là một chuyên gia nghiên cứu và phát triển các quá trình xử lý nước và nước thải, cũng như là một chuyên gia phát triển và quản lý các dự án về môi trường. Ông có hơn 9 năm kinh nghiệm trong cả môi trường nghiên cứu và môi trường công nghiệp tại Hàn Quốc và một số nước Đông Nam Á.

Ông Luân lấy bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Môi trường tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng của trường Đại Học Kuyng Hee (KHU), là một trong 10 trường Đại Học tốt nhất tại Hàn Quốc. Ông chủ yếu tập trung nghiên cứu các quá trình xử lý nước và nước thải thông qua việc ứng dụng các quá trình oxy hóa nâng cao (AOPs) sử dụng các chất xúc tác không đồng nhất. Trải qua 6 năm trong sự nghiệp nghiên cứu, ông đã tham gia thực hiện rất nhiều các dự án của Chính phủ cũng như của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường.

Từ năm 2020 đến năm 2023, TS. Luân làm việc cho Tập đoàn Techcross của Hàn Quốc với vai trò chính là quản lý và phát triển các dự án tại khu vực Đông Nam Á. Các dự án này có nguồn vốn từ các tổ chức lớn trên thế giới như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hay Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF)… Đặc biệt, TS. Luân là người trực tiếp phụ trách dự án đầu tư công (PPP – BLT) đầu tiên trong lĩnh vực xử lý nước thải tại Việt Nam. Dự án có tổng mức đầu tư cho cả 2 giai đoạn là 260 triệu đô la Mỹ và dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho 500.000 ~ 1,000,000 người mỗi năm.