Quy trình đề cử Giải thưởng VinFuture

Giải thưởng VinFuture được thành lập nhằm tôn vinh những nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ mang tính đột phá, có tiềm năng tạo ra sự thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống của con người. Giải thưởng vinh danh những nhà phát minh và nhà nghiên cứu xuất sắc từ các trường đại học, các viện hàn lâm, phòng nghiên cứu trên toàn cầu, cũng như nhà phát minh làm việc trong môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp.
Quỹ VinFuture đã mở tiếp nhận đề cử cho Giải thưởng chính và ba giải Đặc biệt năm 2024.

Thời gian nhận đề cử mùa 4 sẽ kéo dài từ ngày 9/1/2024 tới 14h ngày 17/4/2024 (theo giờ Hà Nội, GMT +7).

Tiếp nhận đề cử, xét và trao giải

Hạn chót để nộp đề cử cho Giải thưởng VinFuture 2024 là 14 giờ ngày 17/04/2024 (theo giờ Hà Nội, GMT+7). Các đề cử nộp sau thời hạn này sẽ được xét cho mùa giải tiếp theo.