Các hoạt động của Quỹ VinFuture

Table of Contents
Hoạt động chính

Hoạt động cốt lõi của Quỹ là trao Giải thưởng VinFuture hàng năm cho các nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ mang tính đột phá, có tiềm năng tạo ra sự thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống của con người.

Giải thưởng được quản lý bởi Quỹ VinFuture, trên nguyên tắc đảm bảo tính độc lập cho Hội đồng Giải thưởng trong quá trình lựa chọn xét giải. Nhiệm vụ của Quỹ VinFuture là tạo điều kiện tài chính ổn định cho Giải thưởng để Giải thưởng bền vững dài lâu.

Các hoạt động khác
01.

Tài trợ

Cấp học bổng và tài trợ nghiên cứu, hoàn thiện sáng chế cho các nhà nghiên cứu, nhà phát minh trong các lĩnh vực Khoa học Công nghệ.

02.

Kết nối

Kết nối các trí tuệ hàng đầu cùng với các nhà khoa học trẻ đam mê nghiên cứu để phát triển các sáng kiến khoa học công nghệ thực tiễn mang lại những thay đổi tích cực cho cuộc sống hàng ngày; Tổ chức các sự kiện học thuật, chia sẻ kiến thức, các bài viết chuyên môn, tương tác trên các kênh truyền thông số và kết nối các cuộc gặp gỡ trao đổi giữa các nhà khoa học để truyền cảm hứng cho thế hệ các nhà khoa học trẻ, thu hút các đề cử chất lượng cao, và trở thành điểm hẹn giao lưu trí tuệ.

03.

Hợp tác

Mở rộng hợp tác với các các tổ chức giáo dục, nghiên cứu, các vườn ươm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, mời đề cử, hỗ trợ kết nối để thúc đẩy chuyển giao công nghệ những phát minh hữu ích cho cuộc sống con người.