PHỎNG VẤN VỚI TECHNODE GLOBAL

“Các nhà khoa học danh tiếng trong những thập kỷ vừa qua đã tạo ra những phát minh sáng chế đột phá làm thay đổi bộ mặt thế giới. Nhưng việc phát triển kinh tế nhanh chóng cũng để lại các hệ quả tiêu cực về chất lượng cuộc sống, như vấn đề biến đổi khí hậu, thiếu nước sạch, cạn kiệt tài nguyên, dịch bệnh, bất bình đẳng... Vì vậy, đổi mới sáng tạo trong tương lai với VinFuture sẽ vừa có ý nghĩa tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng cũng phải trả lại cho thế hệ tương lai một hành tinh xanh, một môi trường không ô nhiễm…”

- Tiến sĩ Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và Đại diện ủy quyền Quỹ VinFuture

ĐỌC TIẾP

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

BÁO CHÍ VIẾT VỀ VINFUTURE