HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO GIẢI THƯỞNG VINFUTURE

Giáo sư Nguyễn Đức Thụ

Đại học Rutgers (Hoa Kỳ)

GS. Nguyễn Đức Thụ hiện là Trưởng khoa Toán và Khoa học Vật lý, Đại học Rutgers. Ông đồng thời đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Cơ sở hạ tầng Không gian mạng của Viện Tin học Khám phá Rutgers và Phó Giám đốc Trung tâm Bảo đảm Thông tin Rutgers . Nguyễn Đức Thụ trở thành Giáo sư Đại học Rutgers (Hoa Kì) từ tháng 7/2015.

Mối quan tâm nghiên cứu của ông là các trung tâm dữ liệu, điện toán bền vững, quản lý và truy xuất thông tin, khoa học máy tính.

Năm 2019, GS. Nguyễn Đức Thụ vinh dự tham gia Hội nghị thượng đỉnh New Jersey về tính đa dạng và khả năng mở rộng của giáo dục khoa học máy tính.

Ông hiện đang hướng dẫn và tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu đa ngành quy mô lớn nhằm tìm cách kết hợp điện toán hiệu năng cao, hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn, khoa học dữ liệu và khoa học miền để tăng cường khám phá khoa học.

 

Về thành tựu, năm 2014, Nguyễn Đức Thụ nhận giải IEEE Micro Top Picks cho nghiên cứu “Thiết kế và quản lí trung tâm dữ liệu bởi năng lượng tái tạo”. Sau đó hai năm, ông được trao giải thưởng Nghiên cứu xuất sắc nhất tại FAST 2016 cho công trình “Environmental Conditions and Disk Reliability in Free-cooled Datacenters”.

Năm 2018, GS. Nguyễn Đức Thụ trở thành cán bộ điều hành (Executive Officers Fellow) của Rutgers Big Ten Academic Alliance.

ĐĂNG KÝ
NHẬN BẢN TIN


    Khi lựa chọn ô này, bạn cho phép chúng tôi gửi bản tin định kỳ và xử lý dữ liệu của bạn theo chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể gỡ đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào.