HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO GIẢI THƯỞNG VINFUTURE

Giáo sư Albert P. Pisano

Đại học California, San Diego (Hoa Kỳ); Đồng Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture

Giáo sư Albert P. Pisano là Chủ nhiệm khoa Trường  Kỹ thuật Jacobs thuộc Đại học California San Diego từ tháng 9 năm 2013. Ông là nhà đồng sáng chế được liệt kê trên hơn 20 bằng sáng chế trong MEMS và là đồng tác giả của hơn 300 ấn phẩm lưu trữ.

Giáo sư Pisano là đồng sáng lập của mười công ty khởi nghiệp trong các lĩnh vực cung cấp thuốc qua da, phân phối thuốc xuyên mạch, ống thông cảm ứng, thiết bị sản xuất MEMS, thiết bị MEMS RF và cảm biến chuyển động MEMS.

 

Ông là thành viên của Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ và được trao Huân chương Thomas Egleston cho cựu sinh viên xuất sắc nhất của Trường Kỹ thuật và Khoa học Ứng dụng, Đại học Columbia.

Năm 2001, Pisano được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học-Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ vì những đóng góp trong thiết kế, chế tạo, thương mại hóa và các khía cạnh giáo dục của MEMS.

Năm 2008, ông được Tạp chí Công nghiệp Chẩn đoán và Thiết bị Y tế (MD&DI) vinh danh là một trong 100 Cá nhân Nổi bật.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTERS


    Khi lựa chọn ô này, bạn cho phép chúng tôi gửi bản tin định kỳ và xử lý dữ liệu của bạn theo chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể gỡ đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào.