HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO GIẢI THƯỞNG VINFUTURE

Giáo sư Mônica Alonso Cotta

Viện Vật lý "Gleb Wataghin", Đại học Campinas, Brazil

Bà là giáo sư chính thức và hiện là phó giám đốc của Viện Vật lý “Gleb Wataghin” tại Đại học Campinas, Brazil, nơi bà đứng đầu nhóm nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Hệ sinh thái và Nano.

Bà là tác giả của hơn 140 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học và là tổng biên tập cho Vật liệu Nano Ứng dụng của ACS.

Các mối quan tâm nghiên cứu của bà gồm vật liệu nano bán dẫn, từ tổng hợp đến chế tạo cảm biến sinh học, và các ứng dụng của kính hiển vi quang học, điện tử và quét trong việc nghiên cứu vật liệu sinh học và hệ thống sinh học.

GS. Cotta là thành viên của Ủy ban Quan hệ giới Hiệp hội Vật lý Brazil, thanh tra viên của Phòng thí nghiệm Synchrotron Light của Brazil và có hai nhiệm kỳ làm Giám đốc Khoa học cho Hiệp hội Nghiên cứu Vật liệu Brazil, trước khi đảm nhận cương vị chủ tịch vào năm 2020.

Giáo sư Mônica Alonso Cotta lấy bằng Cử nhân khoa học và Tiến sĩ Vật lý tại Đại học Campinas, Brazil và là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm AT&T Bell, Hoa Kỳ.

ĐĂNG KÝ
NHẬN BẢN TIN


    Khi lựa chọn ô này, bạn cho phép chúng tôi gửi bản tin định kỳ và xử lý dữ liệu của bạn theo chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể gỡ đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào.