GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU

Giới khoa học toàn cầu trên 60 quốc gia, 6 châu lục tranh giải VinFuture
 

GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU 

[ĐÓNG] CHÍNH THỨC TIẾP NHẬN ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG VINFUTURE 2021 

Image

Sứ mệnh - Tầm nhìn

Giải thưởng VinFuture

Giải thưởng tôn vinh các nghiên cứu khoa học và các phát minh, sáng chế đổi mới công nghệ ở tất cả các lĩnh vực khoa học công nghệ mà hướng tới góp phần giải quyết những thách thức chung của nhân loại, bao gồm nhưng không giới hạn: nâng cao sức khỏe và chất lượng sống, xóa nghèo, chấm dứt nạn đói, tạo cơ hội được hưởng thụ nền giáo dục tiến bộ cho mọi người, nước sạch, năng lượng tái tạo, bình đẳng, công bằng, sản xuất và thương mại có trách nhiệm, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Cơ cấu giải thưởng:

MỘT GIẢI THƯỞNG VINFUTURE
BA GIẢI THƯỞNG VINFUTURE ĐẶC BIỆT

  • Khoa học Đổi mới từ các nước đang phát triển
  • Phụ nữ trong Khoa học
  • Lĩnh vực nghiên cứu mới