A. VỀ QUỸ VINFUTURE

Những sự kiện của năm 2020 – đặc biệt là đại dịch COVID-19 – đã cho thấy rằng hơn bao giờ hết, chúng ta cần truyền cảm hứng và giúp những bộ óc kiệt xuất của nhân loại tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để giải quyết các thách thức toàn cầu.

Quỹ VinFuture ra đời trong bối cảnh này, với sứ mệnh tạo ra những tác động tích cực tới cuộc sống hằng ngày của hàng triệu người trên Trái đất thông qua khoa học và công nghệ. Hoạt động cốt lõi của Quỹ là Giải thưởng VinFuture, vinh danh những người kiệt xuất nhất trên thế giới đã có những công trình khoa học và công nghệ đột phá, có tiềm năng tạo ra những thay đổi tích cực ở quy mô lớn trong việc cải thiện sức khoẻ, sự phồn vinh, năng suất và chất lượng cuộc sống của con người, cũng như tăng cường sự phát triển kiên cường, bền vững và công bằng.

Sự thành lập của Quỹ VinFuture thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển toàn diện với sự dẫn dắt của các đổi mới công nghệ. Quỹ đặt mục tiêu truyền cảm hứng cho nhân tài trong mọi lĩnh vực, ngành nghề để họ vươn cao hơn, học hỏi từ những nhà khoa học vĩ đại nhất của thế giới, và đóng góp vào tiến bộ chung của nhân loại.

Quỹ VinFuture trung thành với 4 giá trị cốt lõi sau :

 • Công bằng: Chúng tôi hy vọng sẽ phát huy sức mạnh của Khoa học-Công nghệ để giúp các cộng đồng còn khó khăn và mang lại cơ hội bình đẳng cho các cá nhân không phân biệt giới tính, địa vị xã hội, tình trạng kinh tế hay quốc tịch.
 • Toàn cầu: Chúng tôi tập trung vào các nghiên cứu công nghệ có tiềm năng tạo ra tác động tích cực trên quy mô lớn, có thể tiếp cận được bởi hàng triệu người trên thế giới.
 • Bền vững: Tính bền vững là đặc tính không thể tách rời của những đổi mới công nghệ có sức mạnh cải thiện cuộc sống đồng thời bảo tồn môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ tương lai.
 • Tiên phong: Chúng tôi mong muốn trao thưởng cho các nghiên cứu đột phá và đổi mới công nghệ đi trước thời đại. Đồng thời chúng tôi cũng chú trọng hỗ trợ các nhà nghiên cứu, nhà sáng chế trong giai đoạn then chốt của sự nghiệp để giúp họ phát huy hết tiềm năng.

B. VỀ GIẢI THƯỞNG VINFUTURE

Giải thưởng củng cố ý tưởng về cách tiếp cận liên ngành toàn diện cho các lĩnh vực STEM đủ điều kiện (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, và Toán) và tập trung vào các chủ đề nghiên cứu hơn là các lĩnh vực cụ thể. Nghiên cứu/phát minh/sáng kiến của người được đề cử cần phải có tác động thực tiễn cho Giải thưởng Chính, hoặc có tiềm năng tạo ra tác động thực tiễn cho các Giải Đặc biệt, giúp giải quyết các vấn đề thực tế cho hàng triệu người và liên quan tới ít nhất 1 Mục tiêu Phát triển Bền Vững của Liên Hợp Quốc (SDG).

Giải thưởng VinFuture được quản lý bởi Quỹ VinFuture, một quỹ phi lợi nhuận độc lập ở Việt Nam được thành lập với khoản tài trợ ban đầu là VND 2,000 tỷ (~US$ 100 triệu) từ ông Phạm Nhật Vượng, Nhà Sáng lập và Chủ tịch của Vingroup JSC, một công ty công nghệ, công nghiệp, và dịch vụ tại Việt Nam, và phu nhân của ông, bà Phạm Thu Hương.

Giải thưởng VinFuture cam kết tài trợ US$ 4.5 million hàng năm để trao giải cho các nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ đột phá. Giải thưởng VinFuture bao gồm một Giải chính có trị giá US$3 triệu, và 03 Giải VinFuture Đặc biệt, mỗi giải trị giá US$500,000. Các giải đặc biệt được trao cho các lĩnh vực sau:

Giải thưởng VinFuture cam kết tài trợ US$ 4.5 million hàng năm để trao giải cho các nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ đột phá. Giải thưởng VinFuture bao gồm một Giải chính trị giá US$3 triệu, và 03 Giải VinFuture Đặc biệt, mỗi giải trị giá US$500,000. Các giải đặc biệt được trao cho các hạng mục sau:

 • Tác giả của nghiên cứu hoặc sáng chế, phát minh đến từ các nước đang phát triển:Dành cho nhà nghiên cứu hoặc người đổi mới đang làm việc tại một tổ chức ở quốc gia đang phát triển. Danh sách các quốc gia đang phát triển của Liên Hợp Quốc có thể được tìm thấy ở đây.
 • Tác giả của nghiên cứu hoặc sáng chế, phát minh là phụ nữ: Dành cho (những) nhà nghiên cứu hoặc người đổi mới là phụ nữ.
 • Tác giả nghiên cứu hoặc phát minh mang tính tiên phong trong lĩnh vực mới: Được trao cho nghiên cứu hoặc sáng kiến trong một lĩnh vực mới nổi có tiềm năng tạo ra thay đổi tích cực cho nhân loại. Lĩnh vực mới nổi cụ thể sẽ được quyết định hàng năm bởi Hội đồng Giải thưởng.

Giải thưởng có thể được trao cho nhiều người, và có thể được trao cho những người từ các lĩnh vực khác nhau nếu những đóng góp từ các lĩnh vực đó là cần thiết để mang lại lợi ích toàn cầu.  Do đó, những người từ một hoặc nhiều tổ chức với các lĩnh vực chuyên môn và đóng góp khác nhau có thể cùng chung tay giải quyết một vấn đề. Quỹ và Hội đồng Giải thưởng không giới hạn số lượng người có thể cùng nhận một giải thưởng.

Có, giải thưởng VinFuture là giải thưởng thường niên và sẽ được trao hàng năm.

C. TIÊU CHÍ ĐỀ CỬ

Các tiêu chí đề cử chính như sau:

 • Cần có bằng chứng rõ ràng hoặc tiềm năng cho thấy sản phẩm cuối cùng hoặc dịch vụ được đưa ra dựa trên giải pháp công nghệ có thể ứng dụng được trong thực tế hàng ngày;
 • Các giải pháp đã mang lại lợi ích cho hàng triệu người trong 10 năm qua hoặc có khả năng mang lại lợi ích cho hàng triệu người trong 10 năm tới;
 • Các giải pháp phải phù hợp với một hoặc nhiều Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc (SDGs);
 • Các giải pháp phải được chứng minh bằng khoa học (tức là phải có bằng chứng rõ ràng về việc đã vượt qua các thử nghiệm khoa học liên quan và trong trường hợp nghiên cứu, nó phải được chứng minh bằng thực nghiệm hoặc được đánh giá rộng rãi);
 • Mở rộng cho các nhà nghiên cứu hoặc nhà sáng chế đã tham gia vào việc phát triển các giải pháp cơ bản, chứ không phải các doanh nhân hoặc công ty đã giúp thương mại hóa/phổ biến công nghệ;
 • Các sản phẩm cuối cùng của nghiên cứu phải có tiềm năng mang lại lợi ích cho mọi người trên toàn cầu, bao gồm cả những người đến từ các nước đang phát triển và kém phát triển, cũng như các cộng đồng có thu nhập thấp và thiệt thòi;
 • Mở rộng cho các cá nhân hoặc nhóm các nhà nghiên cứu/nhà phát minh;
 • Ưu tiên cho những người được đề cử trong giai đoạn hoạt động tích cực của sự nghiệp;
 • Cùng một cá nhân/nhóm có thể được đề cử cho một hoặc nhiều giải thưởng đặc biệt của VinFuture nếu đủ điều kiện.

Các tiêu chí khác để đánh giá xem giải pháp có đủ điều kiện đề cử không bao gồm: Nghiên cứu/Giải pháp/Phát minh có thể nằm trong bất cứ lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, hoặc công nghệ nào, bao gồm các cách tiếp cận đa ngành.

Giải thưởng này chỉ dành cho những nhà nghiên cứu hoặc sáng chế, phát minh đang làm việc tại một tổ chức ở quốc gia đang phát triển. Nếu đề cử là cho một nhóm người, tất cả các thành viên trong nhóm đều phải đang làm việc tại (các) quốc gia đang phát triển. Nghiên cứu hoặc giải pháp của họ phải tập trung vào các quốc gia đang phát triển.

Giải thưởng này chỉ dành cho những nhà nghiên cứu hoặc sáng chế, phát minh là phụ nữ, không giới hạn về quốc tịch, tuổi tác, địa vị xã hội hay hoàn cảnh kinh tế. Trong trường hợp họ kết hợp với các nhà nghiên cứu nam, chỉ những nhà nghiên cứu hoặc đổi mới nữ mới được nhận giải.

Giải pháp phải nằm trong một lĩnh vực mới nổi do Hội đồng Giải thưởng lựa chọn hàng năm. Đối với năm 2020-21, (các) lĩnh vực mới nổi sẽ được Hội đồng Giải thưởng lựa chọn khi họ đánh giá những đề cử trong danh sách rút gọn.

D. ĐỐI TÁC ĐỀ CỬ

Vai trò và trách nhiệm của Đối tác đề cử bao gồm:

 • Đề cử những nhà nghiên cứu/phát minh xuất sắc (cá nhân/nhóm) trong cách lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, hoặc các cách tiếp cận đa ngành cho Giải thưởng Chính và các Giải Đặc biệt cho những nhà nghiên cứu hoặc sáng chế, phát minh từ các quốc gia đang phát triển, nhà nghiên cứu hoặc sáng chế, phát minh là phụ nữ , và nhà nghiên cứu hoặc phát minh có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực mới nổi. Những người được đề cử là những người có nghiên cứu khoa học hoặc đổi mới công nghệ đã hoặc có tiềm năng tác động tích cực tới cuộc sống hằng ngày của hàng triệu người.
 • Nộp hồ sơ qua cổng tiếp nhận đề cử trực tuyến của chúng tôi (https://online.vinfutureprize.org/nomination). Trong mẫu đề cử, Đối tác đề cử sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về phương pháp nghiên cứu/giải pháp/phát minh được đề cử đáp ứng tiêu chí đề cử, như một phần lý do đề cử.
 • Bổ sung hoặc làm rõ thông tin do Hội đồng Giải thưởng yêu cầu thông qua Ban Thư kí, nếu có.

Giải thưởng VinFuture cho phép cá nhân lẫn tổ chức trở thành Đối tác đề cử. Người đủ điều kiện để trở thành Đối tác đề cử tới từ các tổ chức uy tín như các trường đại học, viện hoặc trung tâm nghiên cứu, học viên khoa học và công nghệ, các hiệp hội hoặc mạng lưới khoa học, các tập đoàn và ngành công nghiệp, các vườn ươm đổi mới, và những cá nhân nổi bật trong các lĩnh vực liên quan.

Đối với năm 2021, Giải thưởng VinFuture tiếp nhận đề cử từ những đối tác được mời hoặc không, miễn là họ đáp ứng các tiêu chí được Quỹ VinFuture phê duyệt.

Nếu quý vị muốn trở thành Đối tác đề cử, vui lòng gửi CV cho Ban Thư kí của Giải thưởng qua: secretariat@vinfutureprize.org.

Quý vị có thể đề cử những nhà nghiên cứu/phát minh từ tổ chức của mình, miễn là quý vị không tham gia vào dự án/giải pháp mà mình đề cử. Quý vị hoàn toàn có thể đề cử những nhà nghiên cứu/phát minh nổi tiếng trên thế giới nếu nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ đột phá của họ đã tác động hoặc có tiềm năng tác động tới cuộc sống hằng ngày của hàng triệu người.

Đối tác đề cử có thể phải trả lời email để bổ sung thông tin cho Hội đồng Giải thưởng qua Ban thư kí. Đối tác đề cử không cần tham gia họp hay di chuyển.

Để tránh xung đột lợi ích, chúng tôi không mời người thân của Hội đồng Giải thưởng và Hội đồng Sơ khảo trở thành Đối tác đề cử. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu quý vị có thể giới thiệu các nhà nghiên cứu/phát minh đủ điều kiện để trở thành Đối tác đề cử cho Giải thưởng VinFuture.

E. NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

Có, quý vị có thể đề cử các nhà khoa học đã từng đạt các giải thưởng khác cho Giải thưởng VinFuture nếu nghiên cứu hoặc sản phẩm của họ đáp ứng tiêu chí của Giải thưởng. Chúng tôi không giới hạn số lượng giải thưởng mà người được đề cử đã nhận được trước đây. Tiêu chí của chúng tôi khác với tiêu chí của các giải thưởng quốc tế khác.

Không. Nếu tổ chức của quý vị đề cử một nhóm nhà khoa học trong cùng tổ chức thì sẽ không được tính là tự ứng cử.

Mặc dù một tổ chức có thể đứng sau các nghiên cứu/phát minh, luôn luôn có những thành viên cốt lõi đã phát triển ra giải pháp đấy. Vì vậy, chúng tôi tập trung vào nhóm người thay vì cả tổ chức hoặc công ty.

Sẽ hữu ích nhất nếu Đối tác đề cử có thể xác định được tất cả những người đã có đóng góp thiết yếu trong việc phát triển sáng kiến. Sẽ hữu ích hơn nữa nếu Đối tác đề cử có thể cung cấp được càng nhiều thông tin càng tốt để chúng tôi không bỏ lỡ mất đóng góp quan trọng của một nhóm khác. Do đó, quý vị hoàn toàn có thể đề cử một vài nhóm hoặc cá nhân làm việc ở các nước khác nhau.

Giải thưởng VinFuture tập trung vào khoa học, kỹ thuật, và công nghệ. Nghiên cứu cần phải tập chủ yếu vào các phát minh liên quan tới khoa học như trong các ngành STEM.

Không, quý vị không nên làm vậy. Nếu một người được nhiều người khác nhau đề cử, đây là một điểm lợi cho chúng tôi, vì như vậy có nghĩa là nghiên cứu họ được nhiều người công nhận.

F. QUY TRÌNH ĐỀ CỬ

Chúng tôi đã thiết kế mẫu đề cử đơn giản nhất có thể. Có thể sẽ cần thêm thông tin ở các giai đoạn sau, nhưng đối với đề cử ở giai đoạn đầu, mẫu đề cử chỉ dài khoảng 2 trang A4. Theo mẫu này, quý vị cần điền thông tin về bản thân (với tư cách là Đối tác đề cử) và người được đề cử. Chúng tôi cũng yêu cầu quý vị nộp thư giới thiệu cho người được đề cử. Ngoài ra, có một phần tuỳ chọn để quý vị thêm tối đa 3 người xác nhận cho người được đề cử. Mẫu đề cử còn bao gồm một mục gồm 3 câu hỏi, nội dung trả lời cho mỗi câu nên dài khoảng 200-300 từ.

Trong mẫu đề cử, chúng tôi cho phép Đối tác đề cử tải lên tối đa 10 tệp tài liệu bổ sung. Điều này không có nghĩa là Đối tác đề cử phải tải lên cả 10 tệp. Quý vị có thể để trống các ô tài liệu này nếu không có tài liệu bổ sung nào khác.

Thư giới thiệu là do Đối tác đề cử viết. Thư xác nhận sẽ do tối đa 3 người chứng thực biết rất rõ về nghiên cứu của người được đề cử viết.

Chúng tôi yêu cầu một số thông tin căn bản, như khám phá/phát minh và tác động liên quan. Ngoài ra, những thông tin bổ sung cũng sẽ rất hữu ích. Chúng tôi không muốn plàm phiền Đối tác đề cử trong quá trình hoàn thiện hồ sơ do các vướng mắc khi tìm người chứng thực. Thông tin bổ sung từ người chứng thực sẽ hữu ích cho chúng tôi, nhưng không bắt buộc phải có.

Quý vị nên lựa chọn quốc gia mà người được đề cử đang sinh sống và làm việc nếu quý vị không rõ họ mang quốc tịch gì, hoặc họ có hai quốc tịch.

Nếu quý vị muốn đề cử một người cho Giải đặc biệt dành cho những nhà nghiên cứu hoặc sáng chế, phát minh từ các quốc gia đang phát triển thì cả nghiên cứu và nhà khoa học đang thực hiện nghiên cứu đó cần phải đến từ một quốc gia đang phát triển. Nếu quý vị muốn đề cử người này cho Giải thưởng chính hoặc các Giải đặc biệt khác, quốc tịch của người được đề cử không quan trọng.

Có, nếu nghiên cứu đột phá này được thực hiện ở một quốc gia đang phát triển.

Nếu hai người trong làm việc trong cùng lĩnh vực được đề cử cho một khám phá hoặc sáng kiến, đề cử này sẽ được tính chung là một đề cử. Đề cử này sẽ có hai người được đề cử.

Sẽ rất hữu ích cho chúng tôi nếu chúng tôi có được thông tin đầy đủ về bối cảnh và quá trình phát triển của sáng kiến này, từ cảm hứng và khám phá ban đầu tới những giai đoạn thực hiện thiết yếu và đổi mới. Chúng tôi khuyến khích những Đối tác đề cử cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt.

Hiện tại, quý vị chỉ được nộp một hồ sơ đề cử cho mỗi giải trong số bốn giải thưởng của chúng tôi.

Quỹ VinFuture bảo mật tất cả thông tin đề cử mà chúng tôi nhận được. Mặc dù chúng tôi cho phép Đối tác đề cử quyền tự quyết, chúng tôi vẫn khuyến khích họ giữ bí mật thông tin về hồ sơ đề cử mà họ đã nộp. Không hề có yêu cầu hay kiểm soát cụ thể gì từ phía chúng tôi. Vì vậy, Đối tác đề cử có toàn quyền quyết định có nên liên lạc với người được đề cử để xin phép họ hay không.

Nếu bằng sáng chế đã được cấp, chắc chắn nó đại diện cho sáng tạo và đổi mới. Nếu nó đáp ứng tiêu chí mở ra cơ hội mới thì sẽ rất phù hợp để làm tài liệu bổ sung.

VinFuture là giải thưởng thường niên. Nếu quý vị bỏ lỡ hạn nộp của năm nay, những đề cử nộp sau hạn sẽ được xem xét cho Giải thưởng VinFuture của năm tiếp theo.

Chúng tôi sẽ giữ hồ sơ đề cử trong ba năm. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sẽ liên lạc với Đối tác đề cử để xem liệu họ có muốn cập nhật hay bổ sung thông tin hồ sơ không.

G. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Hội đồng Giải thưởng, Hội đồng Sơ khảo, và Ban Thư kí của Quỹ sẽ tìm hiểu và kiểm tra thông tin kỹ lưỡng. Chúng tôi cũng sẽ mời các thành viên hội đồng bên ngoài nhận xét trong lĩnh vực chuyên môn của họ để đảm bảo sự chính xác và tính hợp lệ của thông tin được khai.

Có nhiều cách khác nhau để đo mức độ tác động của một sáng kiến. Có lúc tác động có thể được đo bằng số lượng trích dẫn, bài báo, hoặc báo cáo. Tuy nhiên, trong các trường hợp khác, tác động có thể được đo bằng ảnh hưởng thực tế của sáng kiến hoặc nghiên cứu. Ví dụ, phát minh vắc-xin COVID-19 có tác động đáng kể và đã thực sự thay đổi thế giới. Tương tự, các đột phá về nông nghiệp có thể tăng năng suất cây lương thực và cung cấp thêm thực phẩm cho con người. Những phát minh này có thể không được trích dẫn, nhưng sẽ có tác động trực tiếp tới cuộc sống của con người.

Trong trường hợp này, Đối tác đề cử nên lựa chọn càng nhiều mục tiêu phát triển bền vững liên quan các tốt. Chúng tôi không giới hạn số lượng mục tiêu phát triển bền vững gắn với một đề cử.

Ban Thư kí có thể sẽ liên hệ với Đối tác đề cử nếu cần làm rõ thông tin.

“Lĩnh vực mới nổi” có thể là bất cứ lĩnh vực không truyền thống nào, có thể kết hợp nghiên cứu từ nhiều ngành khác nhau. Nói cách khác, khi các ngành khác nhau được kết hợp lại để tạo thành một lĩnh vực mới, đây có thể được coi là một “lĩnh vực mới nổi”. Một số ví dụ cho các lĩnh vực mới nổi bao gồm Điện toán lượng tử hoặc Điện toán thần kinh, Điện tử sinh học, Internet vạn vật (IoT), Rô-bốt, Trí tuệ nhân tạo (AI), Máy học, Sinh trắc học, Sinh học lượng tử, Kỹ thuật sinh học, v.v.

Quỹ VinFuture tìm kiếm những nghiên cứu khoa học có tính đột phá, có thể tiếp cận và tác động tới nhiều người, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển. Chúng tôi không quan trọng đó là thành tích trọn đời hay một bài báo khoa học duy nhất.

H. XUNG ĐỘT LỢI ÍCH – BẢO MẬT

Nếu Đối tác đề cử ghi rõ quan hệ của mình với người được đề cử trong thư giới thiệu, ví dụ như người được đề cử là sinh viên cũ hoặc là một người mà Đối tác đề cử biết tới từ xa, việc này sẽ rất hữu ích cho chúng tôi. Hội đồng Giải thưởng sẽ xem xét kĩ lưỡng lý do tại sao họ nộp hồ sơ đề cử.

Chúng tôi sẽ không công khai danh sách đề cử. Đây là thủ tục tiêu chuẩn cho nhiều giải thưởng quốc tế.

Không, quý vị không thể vừa là Đối tác đề cử, vừa là thành viên của nhóm nghiên cứu mà mình đã đề cử. Đây là một trường hợp xung đột lợi ích.

ĐĂNG KÝ
NHẬN BẢN TIN


  Khi lựa chọn ô này, bạn cho phép chúng tôi gửi bản tin định kỳ và xử lý dữ liệu của bạn theo chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể gỡ đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào.