Image

Một giải vinfuture trị giá

70 tỷ đồng

GIẢI THƯỞNG SẼ ĐƯỢC TRAO CHO CÁC NGHIÊN CỨU ĐỘT PHÁ VÀ CÁC SÁNG CHẾ CÔNG NGHỆ ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH CÓ KHẢ NĂNG LÀM CHO CUỘC SỐNG CỦA CON NGƯỜI TRỞ NÊN TỐT ĐẸP HƠN VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG SỐNG BỀN VỮNG CHO NHỮNG THẾ HỆ TƯƠNG LAI.

Image

ba giải vinfuture đặc biệt trị giá

11,5 tỷ đồng

mỗi giải, được trao cho

KHOA HỌC ĐỔI MỚITỪ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC ĐỔI MỚI
TỪ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

Tác giả của nghiên cứu hoặc sáng chế, phát minh đến từ các nước đang phát triển
PHỤ NỮTRONG KHOA HỌC

PHỤ NỮ
TRONG KHOA HỌC

Tác giả của nghiên cứu hoặc sáng chế, phát minh là phụ nữ
LĨNH VỰCNGHIÊN CỨU MỚI

LĨNH VỰC
NGHIÊN CỨU MỚI

Nghiên cứu hoặc phát minh mang tính tiên phong trong lĩnh vực mới