QUY TRÌNH

Tiếp nhận đề cử, xét và trao giải

Hạn chót để nộp đề cử cho Giải thưởng VinFuture 2022 là 11:59 PM, ngày 17 tháng 5 năm 2022 (Giờ Việt Nam, GMT +7). Các đề cử nộp sau thời hạn này sẽ được xem xét cho năm sau.

2022 CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH

Giữa tháng 2 năm 2022
Tiếp nhận đề cử
GIữa tháng 5 năm 2022
Đóng đề cử
Tháng 6 - Tháng 9 năm 2022
Sơ khảo
Tháng 10 - Tháng 11 năm 2022
Xét giải

Hội đồng giải thưởng xem xét các đề cử

Đầu năm 2023
Lễ trao giải VinFuture

ĐĂNG KÝ
NHẬN BẢN TIN


    Khi lựa chọn ô này, bạn cho phép chúng tôi gửi bản tin định kỳ và xử lý dữ liệu của bạn theo chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể gỡ đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào.