ĐỐI TÁC ĐỀ CỬ

Quỹ VinFuture sẽ hợp tác với các viện và tổ chức uy tín trên toàn cầu để xác định những đối tác đề cử hợp lệ nhất, có thể tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người.

  • Không xem xét các trường hợp tự ứng cử
  • Đối tác đề cử là tổ chức hay cá nhân đều có thể gửi đề cử Giải thưởng VinFuture thông qua Biểu mẫu Đề cử Trực tuyến
  • Giải thưởng VinFuture hoan nghênh đề cử từ các tổ chức được công nhận như trường đại học, các viện/ trung tâm nghiên cứu, học viện khoa học và công nghệ, hiệp hội/mạng lưới khoa học, các tập đoàn và ngành công nghiệp, vườn ươm đổi mới sáng tạo và từ các cá nhân nổi bật trong các lĩnh vực liên quan
  • Năm 2021, VinFuture Prize chấp nhận đề cử từ những cá nhân/tổ chức được cũng như không nhận được thư mời từ VinFuture Prize, với điều kiện họ đáp ứng các tiêu chí đã được Quỹ VinFuture phê duyệt
  • Nếu bạn quan tâm đến việc đề cử ai đó, vui lòng gửi CV đến địa chỉ email: secretariat@vinfutureprize.org.

ĐĂNG KÝ
NHẬN BẢN TIN


    Khi lựa chọn ô này, bạn cho phép chúng tôi gửi bản tin định kỳ và xử lý dữ liệu của bạn theo chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể gỡ đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào.